• ŠKOLA
    V
    POHYBU

AKTUALITY


online-skola

On-line učebna

 


AKTUALITY


 

30.11. 2020


Povinná prezenční výuka - informace zde

 

18.11 2020


Obnovena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd. - informace zde    

 

 

16.11 2020


Ředitelské volno - informace zde    

Školní jídelna uzavřena 16.11. 2020 - informace zde  

 

 

21.10. 2020


Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele organizace - informace zde   

 


13.10. 2020


Jídelna - informace pro cizí strávníky   


Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12.10. 2020 přechází všichni žáci 1. a 2.stupně od 14.10.2020 na distanční vzdělávání. Účast žáků na distanční výuce je od 1.9.2020 ze zákona povinná. Bude probíhat od 14.10.2020 do 23.10.2020 dle upravených rozvrhů. Ve dnech 26.10. - 30.10.2020 budou mít žáci podzimní prázdniny, během kterých distanční vzdělávaní probíhat nebude. O případných změnách nebo prodloužení opatření budete informováni. Veškeré informace o organizaci vzdělávání dostanou zákonní zástupci formou emailu od třídních učitelů svých dětí.

  

Všem žákům na distančním vzdělávání je automaticky od 14.10.2020 odhlášena strava, v případě zájmu je možno si oběd znovu objednat. Objednaná strava se vyzvedává vchodem pro cizí strávníky, pouze do jídlonosičů, a to v době od 11:15 - 12:00. Oběd může vyzvednout kdokoliv.  

 

Víme, že následující období bude pro vás těžké. Věřte, že i naší prioritou je vzdělávat Vaše děti bez těchto omezení. Budeme si společně přát, aby tato omezení trvala co nejkratší dobu.

 

 

Děkujeme                                                    

  

Mgr. Stašková Věra

ředitelka školy


Informace pro školy  

Sb. 166 - 20  

Usnesení  

   

9.10. 2020 


 

Milí rodiče,

na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace výuky 2. stupně v následujícím období takto:

 

 

Týden 12.10.-16.10.2020 

- prezenční vzdělávání (zůstávají ve škole): 6.B, 7.B, 8.B a 9. třída (rozvrh zůstává stejný, odpolední vyučování odpadá)

- distanční vzdělávání - 6.A, 7.A, 8.A (rozvrh žáci obdrží v Classroomu)

 

 

Týden 19.10. - 23.10.2020 

- prezenční vzdělávání (zůstávají ve škole): 6.A, 7.A, 8.A a 9. třída (rozvrh zůstává stejný, odpolední vyučování odpadá)

- distanční vzdělávání - 6.B, 7.B, 8.B (rozvrh žáci obdrží v Classroomu)

 

Týdne 26.10. - 30.10. -  volno pro všechny žáky ZŠ, prodloužení podzimních prázdnin

 

9. ročník má z důvodu přípravy na přijímací zkoušky pouze prezenční výuku ve škole. Jejich rozvrh je upraven: každý den končí ve 12:40, tj, šestá hodina je zkrácená (z důvodu střídání ve školní jídelně) a odpolední vyučování odpadá.  

 

 

Všem žákům na distančním vzdělávání je automaticky odhlášen oběd, v případě zájmu si jej můžete opět nahlásit. Oběd se vyzvedává vchodem pro cizí strávníky, pouze do jídlonosičů, a to v době od 12:45 - 13:15. Oběd může vyzvednout kdokoliv.  Školní družina běží beze změny pro žáky přítomné ve škole. Oddíly TJ Loučky se až do odvolání ruší. 

  

Žáci v distanční výuce mají zákaz vstupu do školy a jejího okolí, s výjimkou vyzvednutí obědu.

  

Děkujeme za sounáležitost.      Kolektiv pedagogů ZŠ Zátor

  

Opatření pro školy přehledně  

Informace pro školy 

Opatření MŠMT  

 

 

 

2.10. 2020


Z důvodu odstoupení dosavadní ředitelky Bc. Mgr. Barbory Sekaninové z funkce ke dni 30. 9. 2020, byla na její místo dočasně jmenována Mgr. Stašková Věra. Jmenování vydala Obec Zátor zastoupena starostkou obce Ing. Salome Sýkorovou na dobu od 1. 10. 2020 do doby jmenování nového ředitele školy.Vážení rodiče,
na pokyn KHS končíme k dnešnímu dni distanční vzdělávání na 2. stupni. Od 5. 10. 2020 naběhne opět běžná výuka dle rozvrhu ve škole. V návaznosti na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví platí od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

Žáci 1. stupně – povinnost nošení roušek platí pouze ve společných prostorech školy, v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka Hv pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. Ostatní hygienická doporučení zůstávají v platnosti.


Žáci 2. stupně – povinnost nošení roušek platí ve všech vnitřních prostorech školy včetně učeben, 
v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka Hv pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (žáci budou v Tv přednostně chodit ven nebo bude hodina naplněna vzdělávacími činnostmi z jiných předmětů). Ostatní hygienická doporučení zůstávají v platnosti.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele.
V Zátoru 2. 10. 2020 Vedení ZŠ Zátor

 

 

29.9. 2020


Vážení rodiče,

oběd pro Vaše dítě, které je zařazeno do distančního vzdělávání, si v případě zájmu můžete objednat u vedoucí školní jídelny. Obědy je možné vyzvednout v čase od 13:00 do 13:30 do jídlonosičů. Vstup do jídelny je povolen pouze vedlejším vchodem přes terasu. Pro oběd si musí přijít dospělá osoba

Děkujeme za pochopení

  

25.9. 2020


 

 

online-skola

 

 

 

 

 

 


OSTATNÍ


 

Základní informace o ochraně osobních údajů - pověřenec  
Základní informace o ochraně osobních údajů - zákonný zástupce

 

 

 

 

 

 


    

    
         

 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ