• ŠKOLA
    V
    POHYBU

AKTUALITY


online-skola

On-line učebna

   AKTUALITY


Mimořádné opatření - 18.9.2020 

 

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 18. 9. 2020 zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest u žáků 2. stupně ve všech vnitřních prostorech školy včetně učeben. Na základě tohoto opatření jsme nuceni toto po žácích vyžadovat. Prosíme tedy, aby každý žák byl vybaven takovým počtem roušek, aby ji mohl několikrát v průběhu dne vyměnit. Žák by měl mít také sáček, do kterého bude použité roušky odkládat. Abychom poskytli žákům co největší komfort i v této nelehké situaci, budeme se snažit určitou část dne trávit venku. V některých předmětech bude probíhat výuka mimo budovu školy tak, aby žák měl možnost sundat roušku a volně dýchat. Prosíme tedy, aby Vaše dítě bylo řádně oblečeno i na pobyt venku. V učebnách jsou dodržována hygienická doporučení – časté mytí rukou, časté a dlouhodobé větrání místnosti. Děkujeme za Vaši součinnost a věříme, že se nám toto období podaří společně překlenout.

Vedení ZŠ a MŠ Zátor 

Video - ZŠ Zátor, Den dětí 2020

video


Toto zcela amatérské video je věnováno žákům 2. stupně ZŠ Zátor jejich pedagogy ke Dni dětí v době distanční výuky. Škola se po rozsáhlé havárii postupně vrací k provozuschopnému stavu díky pomoci zaměstnanců školy, ochoty občanů, složek obce Zátor a také přibývajícím příspěvkům veřejné sbírky. Zvládneme to! Odkaz na Transparentní účet 


Výpis z transparentního účtu  - 
Dokument zde 

 

online-skola

  


 

 
Vážení občané,

v této nelehké době v boji s koronavirem nás  potkala další zkouška naší odolnosti. V naší škole došlo k velké technické havárii. Škola je vytopená, ze stropů i stěn teče voda, vše je úplně promočené. Voda tekla z půdní vestavby skrz všechna patra až do sklepa.  Dopoledne pomáhali téměř všichni zaměstnanci školy zachránit, co se dalo. Vynášely se ven lavice, židle, skříně, koberce, sundávaly se obrazy, nástěnky, mapy, kyblovala se voda, vytíralo se, všechny knihy a pomůcky ze tříd se musely nanosit do bezpečných míst. Hasičské jednotky čerpaly vodu ze sklepů. Mnoho pomůcek je totálně zničeno. Vyhazovali jsme promočené knihy, pomůcky, výzdobu a nábytek. Voda protékala skrz interaktivní tabule, dataprojektory, televize a další elektrotechniku. Některé věci se pokoušíme vysušit. Pět učeben a knihovna je poškozeno úplně. Zasažena je také půdní vestavba. Do třech učeben zateklo. Promočeny jsou chodby a sklepy. V tuto chvíli je budova školy mimo provoz, nefungují telefony, elektřina, je zastavená voda. Bude to hodně práce dát naší školu opět do provozuschopného stavu.

Děkujeme za pochopení a držte pěsti!  Zaměstnanci ZŠ a MŠ Zátor

 

Fotogalerie ZDE    


OSTATNÍ


 

Základní informace o ochraně osobních údajů - pověřenec  
Základní informace o ochraně osobních údajů - zákonný zástupce

 

 


  PROJEKT MEDIACE DO ŠKOL 


 

Naše škola se stala jednou z deseti pilotních škol v ČR, které se zapojí do programu Mediace do škol. Ta je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

 

Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Cílem projektu je vycvičit tým mediátorů z řad pedagogů i žáků, kteří následně pomohou zmírňovat napětí ve školních kolektivech a tím budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole.

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

 

 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ