• ŠKOLA
    V
    POHYBU


online-skola

On-line učebna

 


AKTUALITY


 

 

 10.5. 2021
 

ROTAČNÍ VÝUKA od 10.5. 2021Vážení rodiče a milí žáci,od pondělí 10.5. se částečně otevírá škola i žákům 2. stupně v tzv. rotacích (týden ve škole, týden doma). Žáci 1. stupně pokračují v již nastaveném schématu. Rotace 1. stupeň

 

datum

ve škole

doma 

10.5. - 14.5.

2.třída, 3.třída, 5.A

1.třída, 4.třída, 5.B

17.5. - 21.5.

1.třída, 4.třída, 5.B

2.třída, 3.třída, 5.A

24.5. - 28.5.

2.třída, 3.třída, 5.A

1.třída, 4.třída, 5.B

31. 5. - 4.6.

1.třída, 4.třída, 5.B

2.třída, 3.třída, 5.ARotace 2. stupeň

 

datum

ve škole 

doma 

10.5. - 14.5.

6.B, 7.B. 8.B

6.A, 7.A, 8.A, 9.třída

17.5. - 21.5.

6.A, 7.A, 8.A, 9.třída

6.B, 7.B. 8.B

24.5. - 28.5.

6.B, 7.B. 8.B

6.A, 7.A, 8.A, 9.třída

31. 5. - 4.6.

6.A, 7.A, 8.A, 9.třída

6.B, 7.B. 8.B7.A, 7.B a 9. třída končí ve škole ve 12:45Kdo se může účastnit prezenční výuky?

- všichni žáci 1. a 2. stupně podle výše uvedeného rotačního rozpisu, kteří splní podmínky pro vstup do školy:

·  absolvují v prostorách školy antigenní test s negativním výsledkem

·  nebo doloží lékařskou zprávu o prodělaném COVID onemocnění, ve které je uvedeno datum posledního pozitivního PCR testu (test nesmí být starší 90 dnů)

·  budou si chránit dýchací cesty chirurgickou rouškou

·  budou si dezinfikovat ruce při vstupu do školy a vstupu do třídy (zde mohou i mýdlem)Jak bude testování probíhat?

·  účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce

·  žáci 2. stupně se testují  2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy v tělocvičně (boční vchod za jídelnou)

·  žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí ve svých třídách (1. a 2. třída v jídelně - vchází se přes hlavní vchod školy)

·  nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu 

·  test si žáci budou provádět sami před vyučováním pod dohledem zaměstnanců školy

·  pokud chce být na testování účasten rodič, své dítě (1.- 3.třída) si může otestovat sám nebo dohlížet na průběh testovánítestování - rychlý návod 

testování - leták pro žáky 

testování - leták pro rodiče 

 testování - odkaz: https://youtu.be/BmDnd140UH4 Kdo se nemusí testovat?

- žáci při individuálních konzultacích

- žáci, kteří doloží lékařské potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo víc než 90 dnů
Hygienická opatření a pravidla:


- roušky – zdravotnické, jednorázové (dvě na den)

- tělesná a hudební výchova bude nahrazena jinými aktivitami

- pravidelné větrání tříd

- v případě příznivého počasí bude výuka probíhat venkuIndividuální konzultace

- po dobu rotační výuky budou individuální konzultace omezeny

- žáci, kterých se to týká budou informováni třídním učitelemŠkolní družina


- zajištěn provoz družiny pro žáky 1.- 8.třídy na prezenční výuce - bude dodržena homogenita skupin

- školní družina je zajištěna do odjezdu autobusů (tj. do 15:30)

- z personálních důvodů nenabízíme ranní družinu

- pořád bude zajištěna družina pro žáky 1.stupně na distanční výuce (testování jednou týdně v pondělí v jídelně), jejichž zákonní zástupci jsou: 

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.Stravování


·  všem žákům na prezenční výuce bude strava automaticky přihlášena

·  žáci na distanční výuce mají nárok na oběd do jídlonosičů

·  žákům v karanténě je vstup do jídelny zakázán a nemají nárok na oběd

 

 

 


Stanovení výše úplaty za ŠD v  době rotačního provozu školy - Informace zde  

 

 

21.4. 2021Stanovení výše úplaty za ŠD v  době rotačního provozu školy - Informace zde  


19.4. 2021


Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání - Informace zde 

 


Nové informace o testování


Vážení rodiče, 

 

pokud nesouhlasíte s antigenními testy Singclean (přední část nosu), které vaše děti obdrží ve škole zdarma, můžete použít na testování vlastní antigenní test. Podmínkou je, že musí být na seznamu těch, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku - seznam je zde: 
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ 


Pořád platí podmínka, že samotné testování musí proběhnout před vyučováním ve škole. 

 

Mgr. Tomáš Moravec 

ředitel školy

 

08.04. 2021


 ROTAČNÍ VÝUKA 1. STUPNĚ OD 12.4. 2021

 

Vážení rodiče a milí žáci,

 

od pondělí 12.4. se částečně opět otevírá škola dětem prvního stupně v tzv. rotacích (týden ve škole, týden doma). Žáci druhého stupně pokračují na distanční výuce.

 

Rotace:

 

datum

ve škole

doma 

12.4. - 16.4.

2.třída, 3.třída, 5.A

1.třída, 4.třída, 5.B

19.4. - 23.4.

1.třída, 4.třída, 5.B

2.třída, 3.třída, 5.A

26.4. - 30.4.

2.třída, 3.třída, 5.A

1.třída, 4.třída, 5.B

3. 5. - 7.5.

1.třída, 4.třída, 5.B

2.třída, 3.třída, 5.A

 


Kdo se může účastnit prezenční výuky?

 - všichni žáci 1. stupně podle výše uvedeného rotačního rozpisu, kteří splní podmínky pro vstup do školy:

 

·  absolvují v pondělí a ve čtvrtek v prostorách školy antigenní test s negativním výsledkem

·  nebo doloží lékařskou zprávu o prodělaném COVID onemocnění, ve které je uvedeno datum posledního pozitivního PCR testu (test nesmí být starší 90 dnů)

·  budou si chránit dýchací cesty chirurgickou rouškou

·  budou si dezinfikovat ruce při vstupu do školy a vstupu do třídy (zde mohou i mýdlem)

 

Jak bude testování probíhat?

 

·  účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce

·  testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy

·  test si žáci budou provádět sami před vyučováním pod dohledem zaměstnanců školy

·  testovacím místem bude tělocvična

·  pokud chce být na testování účasten rodič, přichází ke vchodu do tělocvičny a své dítě (1.- 3.třída) si může otestovat sám nebo dohlížet na průběh testování

 

  

 

testování - rychlý návod 

testování - leták pro žáky 

testování - leták pro rodiče 

 testování - odkaz: https://youtu.be/BmDnd140UH4 Kdo se nemusí testovat?
 

- žáci při individuálních konzultacích

- žáci, kteří doloží lékařské potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo víc než 90 dnů

 

Hygienická opatření a pravidla:

 

- roušky – zdravotnické, jednorázové (dvě na den)

- tělesná a hudební výchova bude nahrazena jinými aktivitami

- pravidelné větrání tříd

- v případě příznivého počasí bude výuka probíhat venku

 

Školní družina

 

- zajištěn provoz družiny pro žáky na prezenční výuce - bude dodržena homogenita skupin

- nově bude zajištěna družina pro žáky 1.stupně na distanční výuce, jejichž zákonní zástupci jsou: 

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Stravování

 

·  všem žákům na prezenční výuce bude strava automaticky přihlášena

·  žáci na distanční výuce mají nárok na oběd do jídlonosičů

 

·  žákům v karanténě je vstup do jídelny zakázán a nemají nárok na oběd

  

 

 


 

MŠ - Stanovení výše úplaty v době přerušení provozu, nouzový stav - Informace zde  

 

01.04. 2021


 Zápis do první třídy 1.4. 2021 -  Informace zde 

 

15.03. 2021


Změna termínu přijímacích zkoušek
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mění termíny pro konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 takto: 
 
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 
 
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 
 
 

09.03. 2021


Vážení rodiče, žáci a strávníci školní jídelny.  Od pondělí 15.3. bude školní jídelna opět v provozu. 
 
Mgr. Tomáš Moravec
ředitel školy
 

 

 

 

03.03. 2021


Školní jídelna uzavřena 

Vážení rodiče, žáci a strávníci školní jídelny. Z důvodu nařízené karantény bude od 4. 3. do 12.3. 2021  přerušen provoz školní jídelny.  Strávníci budou po dobu karantény automaticky odhlášeni. 

Děkujeme za pochopení

 

02.03. 2021


Pravidla a průběh distančního vzdělávání v Mateřské škole Zátor od 2.3.2021 -  Informace zde 

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA   

 

26.02. 2021


Vážení rodiče, 

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 přechází žáci 1. a 2. třídy od 1. 3. 2021 na distanční vzdělávání. Nově je až do odvolání přerušen také provoz Mateřské školy. O případných změnách nebo prodloužení opatření budete informováni. Veškeré informace o organizaci vzdělávání dostanou zákonní zástupci opět formou emailu od třídních učitelů svých dětí.


Děkujeme

Mgr. Tomáš Moravec

ředitel školy

 

 

01.02. 2021


 Do funkce ředitele školy byl od 1.2.2021 jmenován Mgr. Tomáš Moravec.

23.12. 2020
 Vážení rodiče,

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 přechází opět žáci 1. a 2. stupně od 4. 1. 2021 na distanční vzdělávání. Výjimku tvoří pouze žáci 1. a 2. třídy, pro které zůstává prezenční výuka i školní družina.

Provoz Mateřské školy je bez omezení. Účast žáků na distanční výuce je od 1. 9. 2020 ze zákona povinná a bude probíhat dle upravených rozvrhů v classroomu.

O případných změnách nebo prodloužení opatření budete informováni. Veškeré informace o organizaci vzdělávání dostanou zákonní zástupci opět formou emailu od třídních učitelů svých dětí.

Všem žákům na distančním vzdělávání je automaticky od 4. 1. 2021 odhlášena strava, v případě zájmu je možno si oběd znovu objednat. Objednaná strava se vyzvedává vchodem pro cizí strávníky, pouze do jídlonosičů, a to v době od 11:30 - 12:00. Oběd může vyzvednout kdokoliv. 

Víme, že toto období bude pro vás těžké. Věřte, že i naší prioritou je vzdělávat Vaše děti bez těchto omezení. Budeme si společně přát, aby tato omezení trvala co nejkratší dobu.

Děkujeme                                                    

 

Mgr. Stašková Věra
ředitelka školy

 

 

Poděkování za pomoc a finanční dary Základní škole v Zátoru


 

 

Naši milí,

nejprve bych Vám všem chtěla popřát krásný adventní čas plný lásky, pohody a štěstí, ať vám nechybí dobrá nálada a hlavně zdraví.

Po všech peripetiích, které nás potkali na jaře (zavření škol v důsledku corony a rozsáhlé vodní havárie) a na podzim, jsme konečně mohli zasednout do kompletně vybavených a opravených tříd. Díky Vaší sounáležitosti jsme mohli dát celou školu do nového kabátku, nakoupit znovu zničené lavice, židle, nábytek, počítače, interaktivní tabule, ale i pomůcky, knížky, učebnice.

Někteří z Vás osobně přišli, přiložili svou ruku k dílu a pomohli nám zbavit se tun promočených a zničených věcí. Někteří nám pomohli seškrábat mokré omítky a vymalovat a určitě si na svých vlasech a oblečení přinesli část omítek nebo barvy domů.

Nedá se vyjádřit slovy, jak moc jste nám pomohli a jak jsme za tuto pomoc rádi. Moc Vám všem velmi děkuji, že nejste lhostejní k neštěstí druhého a máte tak velké srdce, že se tam vejde i naše škola. Vím, že tato doba je velmi těžká pro všechny z nás a o to víc si vážím Vaší pomoci a Vašich štědrých darů, které jste si v mnohých případech ukrojili z rodinných rozpočtů. Na účet veřejné sbírky nám přišlo neuvěřitelných 121.575 Kč a na darech jsme obdrželi dalších 125.000 Kč.

Nemohu jmenovat a vypisovat všechny jednotlivé dárce, kteří přispěli na účet veřejné sbírky, protože jich bylo opravdu hodně. Věřte, že za každou jednotlivou částku Vám z celého srdce děkuji. Za další peněžní dary děkuji firmám UNEKO spol.s.r.o., ZALESS s.r.o., Obci Čaková, Obci Brantice, Bushman panoramic s.r.o., Červenému Kříži Zátor, a velký dík patří samozřejmě Obci Zátor za veškerou jejich pomoc a podporu.

Stejně tak nemohu vyjmenovat všechny pomocníky, kteří nám přišli pomoci přímo do centra dění a přiložili svou ruku k dílu. Za všechny alespoň poděkování rodičům žáků, našim rodinným příslušníkům a zástupům dobrovolných hasičů. Ještě jednou Vám všem posíláme velký dík od všech našich žáků a zaměstnanců školy.

 

Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Stašková Věra

 

 

 

30.11. 2020


Povinná prezenční výuka - informace zde

 

18.11 2020


Obnovena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd. - informace zde    

 

 

16.11 2020


Ředitelské volno - informace zde    

Školní jídelna uzavřena 16.11. 2020 - informace zde  

 

 

21.10. 2020


Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele organizace - informace zde   

 


13.10. 2020


Jídelna - informace pro cizí strávníky   


Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12.10. 2020 přechází všichni žáci 1. a 2.stupně od 14.10.2020 na distanční vzdělávání. Účast žáků na distanční výuce je od 1.9.2020 ze zákona povinná. Bude probíhat od 14.10.2020 do 23.10.2020 dle upravených rozvrhů. Ve dnech 26.10. - 30.10.2020 budou mít žáci podzimní prázdniny, během kterých distanční vzdělávaní probíhat nebude. O případných změnách nebo prodloužení opatření budete informováni. Veškeré informace o organizaci vzdělávání dostanou zákonní zástupci formou emailu od třídních učitelů svých dětí.

  

Všem žákům na distančním vzdělávání je automaticky od 14.10.2020 odhlášena strava, v případě zájmu je možno si oběd znovu objednat. Objednaná strava se vyzvedává vchodem pro cizí strávníky, pouze do jídlonosičů, a to v době od 11:15 - 12:00. Oběd může vyzvednout kdokoliv.  

 

Víme, že následující období bude pro vás těžké. Věřte, že i naší prioritou je vzdělávat Vaše děti bez těchto omezení. Budeme si společně přát, aby tato omezení trvala co nejkratší dobu.

 

 

Děkujeme                                                    

  

Mgr. Stašková Věra

ředitelka školy


Informace pro školy  

Sb. 166 - 20  

Usnesení  

   

9.10. 2020 


 

Milí rodiče,

na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace výuky 2. stupně v následujícím období takto:

 

 

Týden 12.10.-16.10.2020 

- prezenční vzdělávání (zůstávají ve škole): 6.B, 7.B, 8.B a 9. třída (rozvrh zůstává stejný, odpolední vyučování odpadá)

- distanční vzdělávání - 6.A, 7.A, 8.A (rozvrh žáci obdrží v Classroomu)

 

 

Týden 19.10. - 23.10.2020 

- prezenční vzdělávání (zůstávají ve škole): 6.A, 7.A, 8.A a 9. třída (rozvrh zůstává stejný, odpolední vyučování odpadá)

- distanční vzdělávání - 6.B, 7.B, 8.B (rozvrh žáci obdrží v Classroomu)

 

Týdne 26.10. - 30.10. -  volno pro všechny žáky ZŠ, prodloužení podzimních prázdnin

 

9. ročník má z důvodu přípravy na přijímací zkoušky pouze prezenční výuku ve škole. Jejich rozvrh je upraven: každý den končí ve 12:40, tj, šestá hodina je zkrácená (z důvodu střídání ve školní jídelně) a odpolední vyučování odpadá.  

 

 

Všem žákům na distančním vzdělávání je automaticky odhlášen oběd, v případě zájmu si jej můžete opět nahlásit. Oběd se vyzvedává vchodem pro cizí strávníky, pouze do jídlonosičů, a to v době od 12:45 - 13:15. Oběd může vyzvednout kdokoliv.  Školní družina běží beze změny pro žáky přítomné ve škole. Oddíly TJ Loučky se až do odvolání ruší. 

  

Žáci v distanční výuce mají zákaz vstupu do školy a jejího okolí, s výjimkou vyzvednutí obědu.

  

Děkujeme za sounáležitost.      Kolektiv pedagogů ZŠ Zátor

  

Opatření pro školy přehledně  

Informace pro školy 

Opatření MŠMT  

 

 

 

2.10. 2020


Z důvodu odstoupení dosavadní ředitelky Bc. Mgr. Barbory Sekaninové z funkce ke dni 30. 9. 2020, byla na její místo dočasně jmenována Mgr. Stašková Věra. Jmenování vydala Obec Zátor zastoupena starostkou obce Ing. Salome Sýkorovou na dobu od 1. 10. 2020 do doby jmenování nového ředitele školy.Vážení rodiče,
na pokyn KHS končíme k dnešnímu dni distanční vzdělávání na 2. stupni. Od 5. 10. 2020 naběhne opět běžná výuka dle rozvrhu ve škole. V návaznosti na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví platí od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

Žáci 1. stupně – povinnost nošení roušek platí pouze ve společných prostorech školy, v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka Hv pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. Ostatní hygienická doporučení zůstávají v platnosti.


Žáci 2. stupně – povinnost nošení roušek platí ve všech vnitřních prostorech školy včetně učeben, 
v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka Hv pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (žáci budou v Tv přednostně chodit ven nebo bude hodina naplněna vzdělávacími činnostmi z jiných předmětů). Ostatní hygienická doporučení zůstávají v platnosti.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele.
V Zátoru 2. 10. 2020 Vedení ZŠ Zátor

 

 

29.9. 2020


Vážení rodiče,

oběd pro Vaše dítě, které je zařazeno do distančního vzdělávání, si v případě zájmu můžete objednat u vedoucí školní jídelny. Obědy je možné vyzvednout v čase od 13:00 do 13:30 do jídlonosičů. Vstup do jídelny je povolen pouze vedlejším vchodem přes terasu. Pro oběd si musí přijít dospělá osoba

Děkujeme za pochopení

  

25.9. 2020


 

 

online-skola

 

 

 

 

 

 


OSTATNÍ


 

Základní informace o ochraně osobních údajů - pověřenec  
Základní informace o ochraně osobních údajů - zákonný zástupce

 

 

 

 

 

 


    

    
         

 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ