• ŠKOLA
    V
    POHYBU

AKTUALITY

 


Příprava na přijímací zkoušky


 

 

Milí rodiče,

podle pokynů MŠMT bude od 11. 5. možná osobní přítomnost žáků 9. tříd pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem bude učivo z předmětů Čj a M. Pokud budete chtít této možnosti využít (účast není povinná), je nutné nejpozději do 7. 5. 2020 své dítě k této výuce přihlásit a vyplnit čestné prohlášení. Bez potvrzeného čestného prohlášení není možné žáka zařadit do vzdělávání. 
Své dítě můžete přihlásit nejpozději do 7.5. 2020 na email vera.staskova@zszator.com. V emailu uveďte, že žádáte o zařazení Vašeho dítěte (jméno a příjmení) do přípravy na PZ. Čestné prohlášení k potvrzení najdete v příloze emailu a na webových stránkách školy. Potvrzené čestné prohlášení s sebou donese žák první den výuky. Ve chvíli, kdy bude Vaše dítě zařazeno do výuky, dostanete potvrzující email. 


Příprava na PZ bude probíhat za přísně stanovených podmínek vycházejících z metodiky MŠMT. 
Souběžně s přípravou na PZ bude i nadále pokračovat distanční výuka.


Přejeme krásné dny. 

Vedení ZŠ Zátor 

Organizace vzdělávacích aktivit - 
Dokument zde   
Čestné prohlášení - Dokument zde 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ