• ŠKOLA
    V
    POHYBU

AKTUALITY

 

 


 Report ze života školy - Den první


 

  

Pondělí 16. března 2020

 

Je půlnoc, s napětím očekávám vyjádření vlády ohledně nových pravidel. Priorita číslo jedna je bezpečnost a zdraví nás všech. Priorita číslo dva nastavení domácího vyučování. V prostoru se nachází otázka, zda bude možné předat žákům učební pomůcky. Situace vyžaduje operativní řešení. Tři hodiny ráno. Ok, jdeme do toho!

Nová situace vyžaduje krizové řízení, tj. efektivní a rychlá organizace, jasné rozdělení úkolů, disciplínu všech zaměstnanců. Úkoly rozděleny, bezpečnost a ochrana zajištěna. Pomůcky žáků rozděleny na hromádky a označeny. Je vyčleněna skupina zaměstnanců, která zajišťuje předávání pomůcek.

Na našich webových stránkách je informace, že v pondělí pomůcky budeme předávat. Je to zkouška pro všechny. Kolik procent rodičů asi dorazí? Dostala se k rodičům tato informace? Mají časový prostor? Uvidíme. Vzhledem k vývoji situace je možné, že v dalších dnech již předání nebude vůbec možné.  V záloze je domácí vzdělávání bez fyzických pomůcek.

Osm hodin. Akce začíná. Vše funguje. 

Paralelně s touto akcí zasedá skupina učitelů 1. stupně a skupina učitelů 2. stupně a nastavují jednotný způsob domácí výuky tak, ať je interaktivní se školou. Zde je priorita maximálně podpořit děti v této náročné době. Počítače jedou na plné obrátky. Roušky na ústech. Zamlžené brýle. Vzdělávání, které v normální situaci vyžaduje větší časový prostor, je nutno zvládnout v krátkém rychlokurzu. Vládne zde disciplína a vysoké pracovní nasazení. Zadáním je, zvládnout vše v co nejkratším čase a následně pracovat z domu, tak aby byl omezen sociální kontakt. 

Další skupina zaměstnanců v mateřské škole domlouvá krizové řízení pro další období. Odhadujeme vývoj situace a chystáme podporu pro rodiny v ekonomické krizi. Ano, souhlasíme, bereme dovolené, o hlavních prázdninách rozšíříme provoz. 

Nezahálí ani školní jídelna. Přemýšlíme, jak to udělat, aby byly splněny všechny podmínky, a my jsme mohli předat stravu občanům, zejména seniorům. Ok, tak takto. Vytvoříme venkovní výdejní okýnko, pomocí prodlužovaček přesuneme ohřívací zařízení. Je nutno zajistit maximální bezpečnostní podmínky. Roušky se šijí přímo v šatně kuchařek. Provizorní šátky se postupně nahrazují rouškami. První prototyp roušky nesplňuje kritéria. Druhý je lepší. Třetí je topka. Jsme nachystáni. Služby rozšiřujeme i pro pracující rodiče.

Je 11.30 a z 235 hromádek učebních pomůcek zbývá necelých třicet. Deset sekund nevěřícně zírám. Tak toto je absolutní PECKA. Spolupráce ze strany rodičů byla excelentní. Děkuji. 

Systém výuky sjednocen. Ještě obvoláváme pracovně vytížené rodiče a předáváme zbylé pomůcky. Den první za námi. Zaměstnanci školy! Jsem na Vaši práci hrdá.

 

Barbora Sekaninová (ředitelka školy)

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ