O NÁS

 

  druzina

 

ŠD má v tomto školním roce 7 oddělení a plný stav – 210 přihlášených žáků. 


PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠD: 
1. oddělení – 
Jana Kalabová
2. oddělení – Hana Šamajová
3. oddělení – Bc. Kateřina Štefelová, asistent pedagoga Marie Štefelová
4. oddělení – Monika Marková 
5. oddělení – Šárka Němcová, asistent pedagoga Mgr. Martin Suchánek
6. oddělení – Mgr. Ivana Kmínková, asistent pedagoga Michaela Meissnerová
7. oddělení – Jarmila Foksová – vedoucí vychovatelka

Pro svou činnost užívá své prostory, činnost žádného oddělení není realizována v běžných třídách školy. Prostředí je vkusné, světlé, prostorné, poskytující možnosti mimoškolního vyžití dětí. Materiální vybavení je nadstandardní, a to především díky zřizovateli a vedení školy, protože poskytují dostatečné finanční prostředky k nákupu didaktických a společenských her, knih, výtvarných a sportovních potřeb. V průběhu realizace projektu Podpora funkčních gramotností se do ŠD nakoupilo velké množství her a pomůcek podporující sociální rozvoj dětí, tolik nezbytný k úspěšnému zvládnutí všech životních úkolů. Poplatek za měsíc je pouhých 50kč, neměnný už dlouhá léta, ve srovnání s mnohými školami na spodní hranici.

Erudovaní a vzdělaní vychovatelé poskytují dětem vše, co je nezbytné k jejich harmonickému rozvoji, profesionálním přístupem se snaží vyplnit volný čas dětí všemi složkami výchovně vzdělávacího procesu. Nechybí společenská výchova, výtvarné, pracovní, sportovní, hudební i přírodovědné činnosti. K profilaci dětí dochází v zájmových útvarech, které jsou zaměřeny na sport, hudbu, kulinářské dovednosti, výtvarnou a pracovní činnost a tanec.

K velmi oblíbeným činnostem patří akce tradičního charakteru, které pro svou oblíbenost ke školní družině neodmyslitelně patří. Je to masopust, vánoční jarmark, tvoření s rodiči, Ledová Praha, sobotní výšlapy a výlety, charitativní akce, netradiční olympiáda, projekt Celé Česko čte dětem, Halloween, módní přehlídky, oslavy MDD a jiné.


Koncepční záměr.pdf

Plán školní družiny.pdf

Řád škoní družiny.pdf

- Školní vzdělávací program pro školní družinu.pdf .

 

 

 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ