DEN ZEMĚ


 

Den Země je každoroční světová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. Chránit prostředí a naši Zemi můžeme Všichni a to především správným hospodařením s vodou, což je vzhledem k nedostatku vody více a více aktuální.


Některé soubory mohou načítat i déle. Všechny soubory jsou ke stažení 
ZDE 

 

  

Nabídka činností pro děti na téma DEN ZEMĚ
 

1. Pohybová chvilka: Míša Růžičková - Lesní olympiáda 
https://www.youtube.com/watch?v=a2YyqZH_Crw 

 

2. Logopedická chvilka a sluchové vnímání:

PL – O jazýčku  

PL – Jak teče voda  

Dokument hláska R 

PL – Opakuj slova  

Pohádka na R  


3. Zrakové vnímání:

Omalovánka – Den Země  

PL - Koloběh přírody 

PL- Dokreslení květin  

PL – Motýlí cestička 


4. Pracovní listy:

PL - Moje škola  

PL - Třídění odpadů  


5. Pracovní a výtvarné činnosti:

Žabák - tvoření z papírové roličky  


6. Povídání:

Voda + obrázek k tématu  

Říkanka - Žabí ples

 

Chystá žabák hostinu

pro svou žabí rodinu.

Zelená je louka, zelený je les,

u rybníčka začíná se velký žabí ples. 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ