PREVENCE

 

 

Školní prevence je zaměřena na poskytování primární i sekundární prevence v oblastech rizikového chování dětí a mládeže. Prostřednictvím tematických celků zařazených do výuky, besed, přednášek, projektových dnů a ostatních doprovodných činností působíme na rozvoj sociální gramotnosti, návyků, dovedností, norem a hodnot, které minimalizují výskyt patologických jevů.

 

Školní metodik prevence – Jarmila Foksová

 

Poradenství v oblastech rizikového chování – šikany, kyberšikany, sebepoškozování, záškoláctví, poruch příjmu potravy, závislostí aj. Konzultace po domluvě, telefon 554 645 012.

 

Minimální preventivní program

  

 


- ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU: 

 

 

parlament

třída

členové

3.

Melčáková Monika, Kutlák Jakub

4.

Matěják Filip, Oborná Simona

5.

Vyleťal Kryštof, Coufal Ondřej

6.

Kalábová Pavlína, Číž Daniel

7.

Stoklasová Barbora, Theinert Jan

8.

Klimecký Lukáš, Kovařík Jan

9.

Bernát Roman, Wysoglad Štěpán

 

 

  


- DŮLEŽITÉ A UŽITEČNÉ ODKAZY: 

 

www.azrodina.cz

www.dokurte.cz

www.kurakovaplice.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.odrogach.cz

www.drogy.cz

www.sananim.cz
www.elearning.ecrime.czRizikové chování dětí.pdf

Důležitá telefonní čísla.pdf

 

 

Doporučené zdroje pro rodiče, jejichž děti prokazují prvky závislosti na PC a jakémkoliv hazardu:

- Nešpor, K. (2011). Jak překonat hazard. Praha: Portál.
- Nešpor, K. (2003). Návykové chování a závislost. Praha: Portál. 3.dopl a opravené vydání.
- Nešpor, K. (2006). Už jsem prohrál dost. Praha, Sportpropag. Prunner, P. (2008). Psychologie gamblerství aneb Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.


Výzkumné instituce věnující se výzkumu hazardního hraní a jeho prevenci (ilustrativní výběr):

www.psych.upol.cz
www.adiktologie.cz
www.nudz.cz 
www.ntu.ac.uk/staff-profiles/social-sciences/mark-griffiths


Internetové poradny, svépomocné weby a on-line publikace pro hazardní hráče a jejich rodiny
(neúplný ilustrativní výběr):

www.gambling.podaneruce.cz
www.drnespor.eu
www.stopzavislosti.cz
www.poradna.adiktologie.cz
www.poradenskecentrum.cz
www.magdalena-ops.eu/index.php/o-nas-menu/ke-stazeni/publikace.html
www.sananim.cz/gambling-ambulance/co-nabizime.html
www.pnz.prevent99.cz/sluzby

 

 

 

 

 

 

REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ AKCE V ROCE 2017/2018


- 28. 03. 2018 DEN UČITELŮ


Školní parlament i letos organizoval Den učitelů. Malou kytičkou a sladkým muffinem poděkovali všem pedagogickým pracovníkům za jejich náročnou a zodpovědnou práci. K parlamentu se spontánně přidaly třídy, družinky i jednotlivci. Byl to krásně prožitý den.


 Den učitelů

                                                                                                                                                            

 

- 22. 02. 2018 MÁME RÁDI ČESKO


Statečně postupujeme v této soutěži a otvíráme třetí pokračování v tomto školním roce. Už jsme poměřili síly ve znalostech o obci Zátor a Brantice. Nyní hledáme odpovědi na otázky o spřátelené vesnici Čaková. Tato část bude ukončena na konci dubna. Jako vždy nám soutěž vyhodnotí členové parlamentu.


 Máme rádi Česko

                                                                                                                                                            

 

- 22. 02. 2018 BESEDA S PČR


Ke každoroční spolupráci s pomáhajícími složkami patří tradičně setkávání s PČR. V rámci preventivních opatření rizikového chování jsme uspořádali zajímavou besedu o trestní odpovědnosti. V poutavém podání krnovských policistek se žáci 8. A 9. třídy dozvěděli, co je na hraně zákona a co je přímo protizákonné. Jejich dotazy směřovaly k problematice užívání omamných látek, kouření, alkoholu a pohybu na sociálních sítích.


 Beseda s PČR

 

                                                                                                                                                            

- 18. 02. 2018 DOBROVOLNÁ ČINNOST ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ


Připojili jsme se ke smysluplnému projektu Dobrovolnického centra v Krnově a jeli jsme pomáhat do Domova pro seniory v Krnově. Dobrovolníci každé úterý chystají "Kavárnu u Jarušky", odpoledne u kávy, čokolády nebo čaje s různorodým a zajímavým programem. Osm dětí ze sedmé a osmé třídy pomohlo nachystat posezení a výzdobu. Po té se začala "kavárna" plnit babičkami a dědečky. Někteří přišli s chodítky, jiné dovezl personál na kolečkovém křesle. Naše děti zjišťovaly, jaký nápoj si kdo vybral, a při tom se musely vyrovnat s tím, že někdo špatně slyší, někdo už nerozumí, jiný chce vše a hned. Někerý senior již nedokáže pozvednou šálek s ústům a potřebuje s tím pomoci. Děti vše krásně zvládly, povedlo se jim příjemně a prakticky své klienty obsloužit. Program zajistil tentokrát fotograf pan Sebera, poutavě o svých fotografiích vykládal a děti s nimi obcházely seniory a zprostředkovaly jim tak kvalitní pohled na snímky. Samozřejmostí byla pomoc s úklidem prostor po skončení programu. Musím říci, že jsem na naše děti byla hrdá. Je vidět, že se umí chovat slušně, vstřícně, pomoci potřebným, nebát se neznámého a učit se nové věci. Do Domova pro seniory jsme nejeli naposled.


 DOBROVOLNÁ ČINNOST

 

                                                                                                                                                            

 

- 30.01. 2018 BESEDY S EDUCATION


Se spřátelenou společností Education spolupracujeme již pět let. Za tuto dobu jsme s jejich lektory prožili zajímavé hodiny, které byly naplněny poutavým výkladem, řízenou besedou a adresnými otázkami. Letos besedovali žáci 8.a 9. třídy na téma rozdílnosti mužské a ženské populace, jejich specifika a vzájemné soužití. Druhým tématem byl bezpečný pohyb v kyberprostoru, důležitost sebepoznání a zásady respektujících vztahů. Obě přednášky vedla Mgr. Lenka Šebestová.


 BESEDY S EDUCATION

                                                                                                                                                            

 

 

- 01.12. 2017 BESEDA JINAK


V naší škole jsme uspořádali besedu s tématikou života osob se zdravotním postižením. Tyto besedy se pořádají ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a pro školy jsou zcela zdarma. V tomto školním roce již proběhlo prvních 16 besed na vybraných základních školách a proběhly s velkým úspěchem. Nejinak tomu bylo u nás. Díky zpětným vazbám žáků víme, že tyto besedy mají smysl a žáci si i přes prvotní rozpaky odnášejí cenné informace. Besedy jsou určeny pro žáky 9. tříd. Jsou vedeny hravou formou tak, aby dané téma bylo pro žáky co nejsrozumitelnější a aktivně se zapojili. Jedna beseda trvá 3 vyučovací hodiny a vede ji tří členný lektorský tým (odborný pracovník, sociální pracovník a člověk se zkušeností s životem v ústavu). Součástí byla doprovodná výstava fotografií.

VÍCE FOTO ZDE 

                                                                                                                                                           
 - 08.05. 2017 SBÍRKA PRO UKRAJINU


S radostí jsme se opět zapojili do sbírky pro Ukrajinu, kterou pořádala Slezská diakonie Krnov. Do dětských domovů poputují hračky a do domovů pro seniory léky, obvazové materiály a hygienické potřeby. Rádi jsme pomohli!

 

 

                                                                                                                                                          - 20.04. 2017 HASÍK VE ŠKOLE


Každoročně navštíví naši školu profesionální hasiči a povídají si s dětmi o všech nebezpečích, která je mohou v souvislosti s ohněm potkat. Připomenou si zásady ohlášení požáru, chování v ohrožujících situacích a všechna důležitá telefonní čísla. Největší zájem je ale pravidelně o vyzkoušení hasičského oděvu včetně přilby. Diskuze bývají živé a neformální……….tento rok se zdálo, že děti hasiče ani ze třídy nepustí.

 

                                                                                                                                                          - 27.03. 2017 DEVÁŤÁCI UČÍ


Jako každý rok i letos si žáci 9.třídy mohli vyzkoušet profesi pedagoga. Učili na prvním stupni, dokonce i v přípravné třídě. Připravili si zajímavé a poutavé hodiny s hravými prvky, a to nejen v matematice, ale i češtině, angličtině a jiných předmětech. Nebáli se ani rukodělných činností a s malými kamarády vyráběli. Byl to příjemný, prožitkový den.

 

 DEVÁŤÁCI UČÍ

 

                                                                                                                                                          

 

- 28.03. 2017 DEN UČITELŮ


Den učitelů 28.3. Pod vedením školního parlamentu proběhl tradiční den učitelů. Již ráno všechny vítala slavnostní hudba a slavobrána z nafouknutých balónků. Učitelky dostávaly milou kytičku, učitelé pak čokoládové medaile. V průběhu celého dne jste mohli ve škole vidět davy gratulujících dětí s milými dárky a usměvavé učitele, které snad celý průběh dne těšil. Žáci 9.tříd dokonce napekli domácí perník, řezy a dort a pomyslná sladká tečka byla nečekaným bonusem celých oslav.

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

- PŘEDNÁŠKOVÝ DEN S MP EDUCATION


14.3. proběhly u nás ve škole zajímavé přednášky, které byly obsahově zaměřeny na ochranu zdraví a pochopení vývojových změn a rizikových faktorů. Tato závažná témata jsme svěřili osvědčené edukační společnosti MP Education. Besedy proběhly ve 3. 6. 7. A 8. třídě. Podle cílových skupin byla zohledněna tato problematika:


- prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus)
- akceptace kulturní rozmanitosti, rozvoj zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí (ochrana životního prostředí)
- rizika sociálních sítí (kyberšikana, kyberstalking, sexting…)
- vývoj osobnosti - kdo jsem,jaké je moje sebevědomí
- svět okolo mě
- vztah k rodičům, vrstevníkům (přátelství, láska)
- zvládání negativních emocí (hněv, závist…)

 

                                                                                                                                                         

 

 

- ÚNOR 2017 MÁME RÁDI ČESKO


Další díl naší soutěže pro všechny žáky připravili páťáci. V jednoduchém a zábavném kvízu odhalíme české přísloví a přitom si zopakujeme flóru a faunu naší vlasti. Celou soutěž vyhodnotí členové parlamentu a už teď je jisté, že se jedná o téma, které zaujalo.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

- PROSÍNEC 2016 MEDIAČNÍ VÝCVIK


Pod vedením lektorek jménem Hana Kroupová a Karolína Rejlková proběhl v 6. a 8.třídě mediační výcvik. Převažovaly aktivity zaměřené na řešení konfliktu, aktivní naslouchání a parafrázování, emoce a empatii. Žáci vytvářeli živé obrazy na téma konflikt a jeho řešení, shlédli ukázku mediace, řešili vlastní problém ve třídě za vedení mediátora- lektora. Aktivně se zapojovali do všech činnosti, dodržovali smluvená pravidla, spolupracovali. Tato setkání budou ve škole i nadále probíhat.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

- 19.12. 2016 JAK SE STÁT SOUČÁSTÍ RADOSTI VE DVOU KROCÍCH


Tak zněl název charitativní akce, kterou pořádá už tradičně Slezská diakonie. S radostí jsme se připojili a rádi vyrobili drobné dárky, které jistě potěší seniory našeho regionu. Do projektu se zapojila národní škola, družina a 9.a.

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

- 15.12. 2016 SBÍRKA DO PSÍCH ÚTULKŮ


Letos jsme se na přání dětí zapojili do charitativní sbírky na psí útulky. Podpořili jsme útulek Jezevčíci v nouzi a pejsky v útulku v Hynčicích. Ve sbírce nechyběly deky, ručníky, polštářky, granule, konzervy, hračky, psí pamlsky. Je jasné, že je mezi námi spousta milovníků zvířat.

 

 

 Sbírka do psích útulků

 

                                                                                                                                                         

 

- 01.11. 2016 CHARITATIVNÍ SBÍRKA


I díky finanční podpoře našich žáků mohl vzniknout tento nádherný kalendář. Sbírku organizoval školní parlament a naši žáci projekt podpořili částkou 1500Kč.

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

- 07.10. 2016 VÝSTAVA NA STROMECH


I děti školní družiny se zúčastnili výstavy Na stromech. Výstava probíhá po celé republice během Týdne důstojné práce. Ten trvá od soboty do soboty v týdnu, kdy se slaví Světový den důstojné práce (7. října). Důstojná práce neboli důstojné pracovní podmínky ctí svobodu, spravedlnost, jistotu. Jde o takovou práci, při níž jsou chráněna práva pracovníků, kteří dostávají odpovídající odměnu a těší se adekvátnímu sociálnímu zabezpečení. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako jsou například dětská práce, utlačování ženských práv atd. Účast na této akci by měla v dětech prohloubit znalosti o způsobu života jiných kultur, vyvolat diskuzi o podmínkách, v jakých žijí jiné děti a umocnit tak jejich empatii a prosociální cítění.

 

 

 vystava

 

                                                                                                                                                            

 

- 01.10. 2016 MÁME RÁDI ČESKO


I v tomto školním roce pokračuje soutěž Máme rádi Česko, kterou spoluorganizuje školní parlament. Ten se podílí hlavně na vyhodnocení každého kola a předávání cen nejlepším účastníkům. Výtvarně zpracovává Mgr. Lucie Vojvodíková a témata vybírají samy děti. To první letos má název Ta naše písnička česká. Soutěžící musí doplnit slovo písně, které v textu chybí. Jako každé kolo, tak i toto je zaměřeno na vše, co k Česku patří. Minulá témata se týkala sportovců, významných osobností kultury, Karla IV., přírodních útvarů a českých a moravských přísloví.

 

 

 mame radi cesko

 

 

 

 

 

 

REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ AKCE V ROCE 2015/2016

 - 24.06. 2016 ZACHRAŇ ŽIVOT


24.6. proběhla v ateliéru ZŠ akce "Zachraň život". Žáci si mohli v modelových situacích, které bravurně sehráli členové dramatického kroužku, vyzkoušet základy první pomoci.

 

 VÍCE FOTO ZDE

                                                                                                                                                            

- 09.06. 2016 NA SKOK V JAPONSKU


I děti 3.4.5. třídy si poslechly zajímavé povídání o životě v Japonsku. Zahrály si s japonskými hračkami, vyzkoušely si jejich oděv, písmo, dovednost u jídelního stolu s hůlkami. Měly mnoho otázek a zdálo se, že Evu Doležalovou ani nepustí domů. Bylo to velmi obohacující a zajímavé vyprávění s ukázkami.

 

 

 japonsko

 

                                                                                                                                                        

 

- 09.06. 2016 O JAPONSKU VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ


Zdaleka ne poprvé nás navštívila naše bývalá žačka Eva Doležalová a vyprávěla o Japonsku. Nejenže je tato země jejím studijním oborem, několikrát ji navštívila, přivezla řadu zajímavých zážitků a podělila se o ně s námi. Jistě pozoruhodné vyprávění vyslechla 7. a 8.třída. Okusili sladké fazole, sušenky ze zeleného čaje, učili se jíst hůlkami a psát své jméno japonskou abecedou, což se ukázalo jako velmi těžké. Celý program dopomohl k poznání velmi rozdílné kultury. Moc si vážíme přízně našich bývalých žáků, setkání s nimi je vždy pozoruhodné a obohacující pro všechny zúčastněné.

 

 

 JAPONSKO

 

                                                                                                                                                   

- 07.05. 2016 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ


Protože pro druhý stupeň je organizovaná celoroční soutěž, rozhodli se členové školního parlamentu uspořádat po čase soutěžení pro děti prvního stupně. Děti malovaly libovolnou technikou portrét své maminky. Absolutní vítězkou se stala prvňačka Adélka Hečková. Gratulujeme!

 

Vytvarna soutez

                                                                                                                                                        


- 13.04. 2016 PREVENCE PRO 2. TŘÍDU

Prázdniny se kvapem blíží, a proto je dobré si připomenout, jak se chovat, abychom je prožili bez úrazu a bezpečně. Modelové situace dětem prožitkově pomohly zafixovat chování v dopravě, na veřejnosti, doma, v rozhovoru s cizími lidmi.

 

prevence pro 2.tridu

 

                                                                                                                                                      

- 11.04. 2016 OSOBNÍ BEZPEČÍ 

Prevenci rizikového chování jsme naplnili setkáním s PČR. Tématem bylo tentokrát osobní bezpečí v dopravě, na veřejnosti, mezi kamarády. Oblíbená prohlídka policejního vozu a ukázka pomůcek pro práci policistů v terénu patří vždy k velmi oblíbeným. Program pokračoval ve třídě a prostřednictvím modelové pohádky si děti opět připomněly, jak se chovat, když je osloví neznámý člověk. Získaly další potřebné dovednosti. 

 

Osobní bezpečí


                                                                                                                                                         

- 29.03. 2016 DEVÁŤÁCI UČÍ

V rámci oslav Dne učitelů proběhla akce, kdy si mohli naši nejstarší žáci vyzkoušet roli pedagoga. Učili matematiku, jazyk český a ruční práce. Pečlivě se připravili a nic je nezaskočilo. Vedli si velmi dobře. A za pár let….kdo ví, třeba z nich budou výborní kantoři. 

 

devataci uci

                                                                                                                                                            

- 28.03. 2016 DEN UČITELŮ 

Den učitelů 28.3. Školní parlament již tradičně zaštítil tuto akci. Nejen třídní učitelé si v ten den odnesli domů kytičku, dáreček nebo přáníčko. Poděkování patří zejména žákům 9.třídy, kteří měli pro všechny pedagogy školy kytičku a domácí zákusek. Nálada byla slavnostní a celý den se jako vždy velmi vydařil. 

 

 den ucitelu

 

                                                                                                                                                            

- 20.10. 2015 MP EDUCATION PRO RODIČE 

I s rodiči se nebála Mgr. Alena Blažková diskutovat na téma lidská sexualita a zdravý přístup k ní. Diskuze byla živá, rodiče měli spoustu dotazů k této oblasti, hlavně ve vztahu k dětem a přiměřenému výkladu. Tuto akci zafinancovalo SRPŠ, děkujeme.

 

 

                                                                                                                                                            
 

- 20.10. 2015 PODPORA VZTAHŮ VE SKUPINĚ 

V říjnu se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili preventivního programu neziskové organizace AZ Help. Tématem byla hlavně podpora vztahů ve třídě, role jedince, tvorba kolektivu. Program byl interaktivní, žáci spolupracovali ve skupinách a na mnohé modelové situace nacházeli sami řešení a strategie. V následném bloku, který se konal s odstupem čtyř týdnů, pokračovala diskuze na téma ubližování, šikana, pomoc a tolerance. Oba třídní kolektivy projevily vysokou míru emoční vyzrálosti.

 

 beseda

 

                                                                                                                                                            


- 19.11. 2015 BESEDY S MP EDUCATION 

Každoročně využíváme nabídky společnosti MP Education pro přednášku s tématem RVP – lidská sexualita. Citlivě, empaticky a profesionálně se tohoto nelehkého tématu zhostila Mgr. Alena Blažková. Svým přístupem navodila přátelskou a uvolněnou atmosféru s pocitem důvěry. Ve svých rozhovorech s dětmi se dotkla nejen stavby lidského těla, období dospívání, hygieny, ale také důležitosti pohlavní zdrženlivosti, ochrany zdraví a bezpečného přístupu k sexu.

 

beseda

 

                                                                                                                                                            


- 20.10. 2015 CELNÍCI VE ŠKOLE 

V říjnu jsme pozvali do naší školy pracovníky celního úřadu. Jejich prostřednictvím jsme se seznámili s náplní jejich práce, představili nám nejčastější padělky oblečení, obuvi, šperků a kabelek. Poutavé bylo povídání o pašování chráněných živočichů. Beseda byla zajímavá a svým zaměřením první tohoto druhu.

 

celnici ve skole

 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ