PREVENCE

 Informace o užití syntetických canabinoidů na Ostravsku'

 

Školní prevence je zaměřena na poskytování primární i sekundární prevence v oblastech rizikového chování dětí a mládeže. Prostřednictvím tematických celků zařazených do výuky, besed, přednášek, projektových dnů a ostatních doprovodných činností působíme na rozvoj sociální gramotnosti, návyků, dovedností, norem a hodnot, které minimalizují výskyt patologických jevů.

 

Školní metodik prevence – Jarmila Foksová

 

Poradenství v oblastech rizikového chování – šikany, kyberšikany, sebepoškozování, záškoláctví, poruch příjmu potravy, závislostí aj. Konzultace po domluvě, telefon 554 645 012.

 

Minimální preventivní program

  

 


- ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU: 

 

 

parlament

třída

členové

3.

Melčáková Monika, Kutlák Jakub

4.

Matěják Filip, Oborná Simona

5.

Vyleťal Kryštof, Coufal Ondřej

6.

Kalábová Pavlína, Číž Daniel

7.

Stoklasová Barbora, Theinert Jan

8.

Klimecký Lukáš, Kovařík Jan

9.

Bernát Roman, Wysoglad Štěpán

 

 

 - KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA: 

Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů. V Ostravě nabízejí pomoc dětem ve věku 5 – 18 let, které se staly oběťmi trestných činů.


- Terapeutická práce

- Zahájení projektu Terapeutická práce- DŮLEŽITÉ A UŽITEČNÉ ODKAZY: 

 

www.azrodina.cz

www.dokurte.cz

www.kurakovaplice.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.odrogach.cz

www.drogy.cz

www.sananim.cz
www.elearning.ecrime.czRizikové chování dětí.pdf

Důležitá telefonní čísla.pdf

 

 

Doporučené zdroje pro rodiče, jejichž děti prokazují prvky závislosti na PC a jakémkoliv hazardu:

- Nešpor, K. (2011). Jak překonat hazard. Praha: Portál.
- Nešpor, K. (2003). Návykové chování a závislost. Praha: Portál. 3.dopl a opravené vydání.
- Nešpor, K. (2006). Už jsem prohrál dost. Praha, Sportpropag. Prunner, P. (2008). Psychologie gamblerství aneb Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.


Výzkumné instituce věnující se výzkumu hazardního hraní a jeho prevenci (ilustrativní výběr):

www.psych.upol.cz
www.adiktologie.cz
www.nudz.cz 
www.ntu.ac.uk/staff-profiles/social-sciences/mark-griffiths


Internetové poradny, svépomocné weby a on-line publikace pro hazardní hráče a jejich rodiny
(neúplný ilustrativní výběr):

www.gambling.podaneruce.cz
www.drnespor.eu
www.stopzavislosti.cz
www.poradna.adiktologie.cz
www.poradenskecentrum.cz
www.magdalena-ops.eu/index.php/o-nas-menu/ke-stazeni/publikace.html
www.sananim.cz/gambling-ambulance/co-nabizime.html
www.pnz.prevent99.cz/sluzby

 

 

 

 

REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ AKCE V ROCE 2018/2019

- 30. 10. 2018 PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY 


S tématy prevence rizikového chování přijela i letos organizace Eucation. Pro 8.třídu odprezentovala téma bezpečného chování na internetu. Obě šesté třídy se pak věnovaly fyzickému zdraví, dospívání a změnám, ke kterým v tomto období dochází. PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY 

_____________________________________________________________________________


- 30. 10. 2018 
STOLETÉ KOŘENY 


Téměř na den jsme oslavili 100 let republiky v příjemném povídání o historických kořenech. O všem, co předcházelo jejímu vzniku, o našich tradicích, jazyce, památkách i významných osobnostech. V klidné debatě jsme hledali vše, na co můžeme být pyšní a co je to vlastně patriotismus a vlastenectví.


 STOLETÉ KOŘENY

_____________________________________________________________________________

 

- 27. 10. 2018 NAJDI SI SVOU CESTU 


Pro žáky naší školy se uskutečnil program Najdi si svou cestu, který měl poukázat na smysl a význam překonávání překážek, na to, jak je důležité plnit si sny a jít cílevědomě za svým cílem. 


 NAJDI SI SVOU CESTU

_____________________________________________________________________________
- 04. 10. 2018 BESEDY JINAK


Velmi rádi jsme opět po roce pozvali Mgr. Lenku Doupalovou s projektem Besedy JINAK. Zcela netradičně, s osobním prožitkem poznali žáci 9.třídy život s handicapem. Pan Milan, člověk s mentálním postižením, zcela upřímně a bez zábran povyprávěl o tom, čemu musí na své cestě životem čelit, kdo a co mu pomáhá, z čeho má strach a co ho těší. Osobní setkání s ním se dotklo téměř všech žáků. Věříme, že tato beseda napomohla tomu, že budou v budoucnu lépe a s pochopením přistupovat k lidem s jakýmkoliv znevýhodněním.


 BESEDY JINAK
 

REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ AKCE V ROCE 2017/2018- 20. 06. 2018 PREVENTIVNÍ VLAK


Naši žáci 8.a 9. třídy se zúčastnili akce Preventivní vlak. 20.6. A co je všechno čekalo?

Prvním vagónem byl speciální kinovůz určený k projekci filmu. Hraný dokument s názvem To nedáš! seznamuje mládež se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí s důrazem na rizikové chování a upozorňuje na možné fatální důsledky. Snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici. Motivací k vytvoření filmu To nedáš! byly především šokující statistiky železničních nehod.

Ve druhém konferenčním vozu návštěvníci diskutovali s odborníky, kteří se nehodami na železnici zabývají. Setkali se s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty. Vůz byl vybaven moderní technikou, a tak nezůstalo jenom u pouhého vyprávění.

Na třetím stanovišti čekal na žáky hasičský vůz a hasiči SŽDC, kteří předvedli ukázky své práce. Nemluvilo se jen o teorii, ale žáci a studenti si první pomoc vyzkoušeli. Čekala je věrohodná simulace záchrany lidského života. Účastníkům se věnovali drážní hasiči, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy při železničních nehodách. Akci hodnotili žáci i pedagogové jako velmi přínosnou pro svou preventivní osvětu a ukázky záchrany lidského života.


 Preventivni vlak

                                                                                                                                                            

- 28. 03. 2018 DEN UČITELŮ


Školní parlament i letos organizoval Den učitelů. Malou kytičkou a sladkým muffinem poděkovali všem pedagogickým pracovníkům za jejich náročnou a zodpovědnou práci. K parlamentu se spontánně přidaly třídy, družinky i jednotlivci. Byl to krásně prožitý den.


 Den učitelů

                                                                                                                                                            

 

- 22. 02. 2018 MÁME RÁDI ČESKO


Statečně postupujeme v této soutěži a otvíráme třetí pokračování v tomto školním roce. Už jsme poměřili síly ve znalostech o obci Zátor a Brantice. Nyní hledáme odpovědi na otázky o spřátelené vesnici Čaková. Tato část bude ukončena na konci dubna. Jako vždy nám soutěž vyhodnotí členové parlamentu.


 Máme rádi Česko

                                                                                                                                                            

 

- 22. 02. 2018 BESEDA S PČR


Ke každoroční spolupráci s pomáhajícími složkami patří tradičně setkávání s PČR. V rámci preventivních opatření rizikového chování jsme uspořádali zajímavou besedu o trestní odpovědnosti. V poutavém podání krnovských policistek se žáci 8. A 9. třídy dozvěděli, co je na hraně zákona a co je přímo protizákonné. Jejich dotazy směřovaly k problematice užívání omamných látek, kouření, alkoholu a pohybu na sociálních sítích.


 Beseda s PČR

 

                                                                                                                                                            

- 18. 02. 2018 DOBROVOLNÁ ČINNOST ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ


Připojili jsme se ke smysluplnému projektu Dobrovolnického centra v Krnově a jeli jsme pomáhat do Domova pro seniory v Krnově. Dobrovolníci každé úterý chystají "Kavárnu u Jarušky", odpoledne u kávy, čokolády nebo čaje s různorodým a zajímavým programem. Osm dětí ze sedmé a osmé třídy pomohlo nachystat posezení a výzdobu. Po té se začala "kavárna" plnit babičkami a dědečky. Někteří přišli s chodítky, jiné dovezl personál na kolečkovém křesle. Naše děti zjišťovaly, jaký nápoj si kdo vybral, a při tom se musely vyrovnat s tím, že někdo špatně slyší, někdo už nerozumí, jiný chce vše a hned. Někerý senior již nedokáže pozvednou šálek s ústům a potřebuje s tím pomoci. Děti vše krásně zvládly, povedlo se jim příjemně a prakticky své klienty obsloužit. Program zajistil tentokrát fotograf pan Sebera, poutavě o svých fotografiích vykládal a děti s nimi obcházely seniory a zprostředkovaly jim tak kvalitní pohled na snímky. Samozřejmostí byla pomoc s úklidem prostor po skončení programu. Musím říci, že jsem na naše děti byla hrdá. Je vidět, že se umí chovat slušně, vstřícně, pomoci potřebným, nebát se neznámého a učit se nové věci. Do Domova pro seniory jsme nejeli naposled.


 DOBROVOLNÁ ČINNOST

 

                                                                                                                                                            

 

- 30.01. 2018 BESEDY S EDUCATION


Se spřátelenou společností Education spolupracujeme již pět let. Za tuto dobu jsme s jejich lektory prožili zajímavé hodiny, které byly naplněny poutavým výkladem, řízenou besedou a adresnými otázkami. Letos besedovali žáci 8.a 9. třídy na téma rozdílnosti mužské a ženské populace, jejich specifika a vzájemné soužití. Druhým tématem byl bezpečný pohyb v kyberprostoru, důležitost sebepoznání a zásady respektujících vztahů. Obě přednášky vedla Mgr. Lenka Šebestová.


 BESEDY S EDUCATION

                                                                                                                                                            

 

 

- 01.12. 2017 BESEDA JINAK


V naší škole jsme uspořádali besedu s tématikou života osob se zdravotním postižením. Tyto besedy se pořádají ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a pro školy jsou zcela zdarma. V tomto školním roce již proběhlo prvních 16 besed na vybraných základních školách a proběhly s velkým úspěchem. Nejinak tomu bylo u nás. Díky zpětným vazbám žáků víme, že tyto besedy mají smysl a žáci si i přes prvotní rozpaky odnášejí cenné informace. Besedy jsou určeny pro žáky 9. tříd. Jsou vedeny hravou formou tak, aby dané téma bylo pro žáky co nejsrozumitelnější a aktivně se zapojili. Jedna beseda trvá 3 vyučovací hodiny a vede ji tří členný lektorský tým (odborný pracovník, sociální pracovník a člověk se zkušeností s životem v ústavu). Součástí byla doprovodná výstava fotografií.

VÍCE FOTO ZDE 

                                                                                                                                                           
 - 08.05. 2017 SBÍRKA PRO UKRAJINU


S radostí jsme se opět zapojili do sbírky pro Ukrajinu, kterou pořádala Slezská diakonie Krnov. Do dětských domovů poputují hračky a do domovů pro seniory léky, obvazové materiály a hygienické potřeby. Rádi jsme pomohli!

 

 

                                                                                                                                                          - 20.04. 2017 HASÍK VE ŠKOLE


Každoročně navštíví naši školu profesionální hasiči a povídají si s dětmi o všech nebezpečích, která je mohou v souvislosti s ohněm potkat. Připomenou si zásady ohlášení požáru, chování v ohrožujících situacích a všechna důležitá telefonní čísla. Největší zájem je ale pravidelně o vyzkoušení hasičského oděvu včetně přilby. Diskuze bývají živé a neformální……….tento rok se zdálo, že děti hasiče ani ze třídy nepustí.

 

                                                                                                                                                          - 27.03. 2017 DEVÁŤÁCI UČÍ


Jako každý rok i letos si žáci 9.třídy mohli vyzkoušet profesi pedagoga. Učili na prvním stupni, dokonce i v přípravné třídě. Připravili si zajímavé a poutavé hodiny s hravými prvky, a to nejen v matematice, ale i češtině, angličtině a jiných předmětech. Nebáli se ani rukodělných činností a s malými kamarády vyráběli. Byl to příjemný, prožitkový den.

 

 DEVÁŤÁCI UČÍ

 

                                                                                                                                                          

 

- 28.03. 2017 DEN UČITELŮ


Den učitelů 28.3. Pod vedením školního parlamentu proběhl tradiční den učitelů. Již ráno všechny vítala slavnostní hudba a slavobrána z nafouknutých balónků. Učitelky dostávaly milou kytičku, učitelé pak čokoládové medaile. V průběhu celého dne jste mohli ve škole vidět davy gratulujících dětí s milými dárky a usměvavé učitele, které snad celý průběh dne těšil. Žáci 9.tříd dokonce napekli domácí perník, řezy a dort a pomyslná sladká tečka byla nečekaným bonusem celých oslav.

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

- PŘEDNÁŠKOVÝ DEN S MP EDUCATION


14.3. proběhly u nás ve škole zajímavé přednášky, které byly obsahově zaměřeny na ochranu zdraví a pochopení vývojových změn a rizikových faktorů. Tato závažná témata jsme svěřili osvědčené edukační společnosti MP Education. Besedy proběhly ve 3. 6. 7. A 8. třídě. Podle cílových skupin byla zohledněna tato problematika:


- prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus)
- akceptace kulturní rozmanitosti, rozvoj zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí (ochrana životního prostředí)
- rizika sociálních sítí (kyberšikana, kyberstalking, sexting…)
- vývoj osobnosti - kdo jsem,jaké je moje sebevědomí
- svět okolo mě
- vztah k rodičům, vrstevníkům (přátelství, láska)
- zvládání negativních emocí (hněv, závist…)

 

                                                                                                                                                         

 

 

- ÚNOR 2017 MÁME RÁDI ČESKO


Další díl naší soutěže pro všechny žáky připravili páťáci. V jednoduchém a zábavném kvízu odhalíme české přísloví a přitom si zopakujeme flóru a faunu naší vlasti. Celou soutěž vyhodnotí členové parlamentu a už teď je jisté, že se jedná o téma, které zaujalo.

 

 

 

 

 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ